เลื่อนเปิดเทอม สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเป็น 21 พ.ย.

ศธ. ชี้ให้สถาบันการศึกษาใน กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ 4 อำเภอของจังหวัดนครปฐม เลื่อนเปิดเทอมเป็น 21 พ.ย.

       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหาร องค์กรหลักศธ.มีความเห็นร่วมกันว่าจังหวัดใดที่สถานการณ์น้ำลดลงแล้วให้ อำนาจการเปิด-ปิดภาคเรียนอยู่ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) พิจารณากำหนดการเปิดเทอมได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรีปทุมธานี และ 4 อำเภอของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ อำเภอสามพราน อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรี และอำเภอพุทธมณฑล ให้ปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ที่ให้สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกระดับในสังกัด ศธ.เลื่อนเปิดเทอมไปวันที่ 21 พ.ย.เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังประสบภาวะน้ำท่วม ทำให้ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางของนักเรียน นักศึกษา อย่างไรก็ตามศธ.จะประเมินสถานการณ์เป็นระยะและอาจมีการเลื่อนเปิดเทอมออกไป อีกในจังหวัดที่สถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายแต่ ศธ.จะแถลงให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีเวลาเตรียมตัว
      
         “สาเหตุที่ศธ.ไม่ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นระยะยาวใน กทม.และเขตปริมณฑล เป็นสิ้นเดือน พ.ย.นั้นเพราะเราไม่ทราบสถานการณ์น้ำท่วมที่แน่ชัด อีกทั้งบางพื้นที่ในกทม.อาจจะไม่มีน้ำท่วมก็ได้ จึงไม่ควรออกคำสั่งศธ.เลื่อนเปิดเทอมออกไปเป็นสิ้นเดือนทั้งหมดขณะเดียวกัน ก็มีโรงเรียนนานาชาติมาร้องขอเปิดเทอมเพราะเขาอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม จึงได้ข้อสรุปว่าจะเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 21 พ.ย.หลังจากนั้น ถ้าพื้นที่น้ำลดก็ให้การเลื่อนเปิดเทอมอยู่ในดุลยพินิจของผอ.สพท.ต่อไป” นายวรวัจน์ กล่าว

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น