รับตรงมมส. งดรับสัตวแพทย์ฯ เหตุไม่ผ่านการรับรอง

UploadImage

          สำหรับน้องๆ ที่สมัครรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปแล้วได้เลือกคณะสัตวแพทยศาสตร์และ คณะสัตวศาสตร์ไว้ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศงดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 รหัสสาขาวิชา 0701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์รายละเอียดดังนี้

         ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.thหรือ http://www.acad.msu.ac.th ในวันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2554 จำนวน 18 คณะ 83 สาขาวิชาเสร็จสิ้นแล้วนั้น เนื่องจากรหัสสาขาวิชา 0701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา ดังนั้น จึงของดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญยาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 รหัสสาขาวิชา 0701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยกเลิกการเลือกสมัครทั้ง 4 อันดับของผู้สมัครแล้ว พื่อ เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ ขอให้ผู้สมัครในสาขาวิชาดังกล่าวดำเนินการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ทั้ง 4 อันดับใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2554 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.thหรือ http://www.acad.msu.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น