อัพเดต รับตรง เลื่อนสอบ


อัพเดต รับตรง เลื่อนสอบ

หลัง จากที่มีประกาศ เลื่อนกันหลายครั้ง บางมหาวิทยาลัยเลื่อนเป็นถึงครั้ง 3 มาวันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะรวมโครงการรับตรงที่มีการประกาศเลื่อนล่าสุดแจ้งให้น้องๆ ทราบกันค่ะรับตรง ม.พระจอมเกล้า่ธนบุรี เปลี่ยนกำหนดการอีกแล้ว!!!
  ข่าวเมื่อ 19 พ.ย. 54
รับตรง GAT PAT สมัครได้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554

 


เลื่อนประกาศผล รับตรงสถาปัตย์ ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 18 พ.ย. 54
วันประกาศผลสอบข้อเขียน เป็นวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554

 


ขยายเวลารับสมัคร รับตรง เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์  ข่าวเมื่อ 18 พ.ย. 54
รับถึง 31 ม.ค.55
รับตรงจิตกรรมฯ ศิลปากร เปลี่ยนกำหนดการ  ข่าวเมื่อ 18 พ.ย. 54
สอบ 14-15 ม.ค.55
รับตรง ม.อ. ยกเลิกใช้้ GAT PAT  ข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 54
แจ้งรายละเอียเพิ่มเติม 25 พ.ย. นี้
รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) เปลี่ยนแปลงกำหนดการ  ข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 54
เปิดรับสมัครวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2555

ขยายเวลาการรับสมัครสอบ ONET ระดับเทียบเท่า ม.6  ข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 54
ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2554
BMIR รัฐศาสตร์ มธ. ขยายเวลารับสมัคร  ข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 54
รับถึง 30 ธันวาคม 2554
ขยายเวลาการรับสมัคร โควตาวิศวฯ ม.เกษตร  ข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 54
ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2554

เลื่อนสอบข้อเขียน ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54
เป็นวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555

รับตรง จุฬาฯ อินเตอร์  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54
รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ -9 มีนาคม 55
เลื่อนสอบ ศูนย์ทดสอบฯ จุฬาฯ  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54ตารางสอบทักษะใหม่ โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54
สอบในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2554


ตารางสอบรับตรง ม.ธรรมศาสตร์  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54
จัดสอบในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2554

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปี 55  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – 3 กุมภาพันธ์ 2555
เลื่อนรับสมัคร วิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ปี 55  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
 

ขยายการรับสมัครและเลื่อนสอบทุนรัตนมงคล ม.หอการค้าไทย  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
 
มศว. เลื่อนประกาศผลสอบตรง  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
ขั้นที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ประกาศผลสอบ ขั้นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2554

เลื่อน!! ทดสอบความสามารถพิเศษดนตรี ม.เกษตร  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด
รับตรงม.บูรพา ยกเลิกใช้ GAT PAT  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
เริ่มรับสมัครระหว่าง วันที่ 23ธ.ค. 54 - 15ม.ค. 55

รวมโครงการเลื่อน ม.เกษตรศาสตร์  ข่าวเมื่อ 10 พ.ย. 54
 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตรง มมส. ปี 55  ข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 54
เลื่อนสอบสัมภาษณ์ รับเพิ่มพิเศษ วิศวะ ม.ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 54
แจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2554
ขยายเวลาการรับสมัคร คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 54
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 25 มกราคม 2555


เพิ่มเวลารับสมัคร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบังฯ ปี 55  ข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 54
ขยายเวลารับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบังฯ ปี 55  ข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 54
กำหนดการใหม่รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2554

ขยายเวลารับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบังฯ 55  ข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 54
เลื่อนกำหนดการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

เลื่อนกำหนดการโครงการ พสวท. โครงการเพชรสนามจันทร์ ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 31
 

เลื่อนวันรับสมัคร ม.หัวเฉียว  ข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 54
เปิดรับสมัคร 7 พ.ย. 2554

เลื่อนกำหนดการ รับตรงผู้มีความสามารถทางดนตรี ม.เกษตรฯ  ข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 54
ขยายเวลารับสมัครถึง 25 พฤศจิกายน2554


เลื่อนกำหนดการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบังฯ  ข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 54
ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554


กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะ  ข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 54
เลื่อนเป็นสอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555
เลื่อนสอบ GAT PAT ,ขยายเวลารับสมัครวิชาสามัญ  ข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 54
สอบวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2554
โควตา ม.มหิดลทาง ขยายเวลาการรับสมัคร  ข่าวเมื่อ 28 ต.ค. 54
รับสมัครถึง 30 พ.ย. 54
รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ม.ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 54
รับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2554
รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปี 55  ข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 54
รับสมัครระหว่างวันที่ 1พฤศจิกายน 2554 – 20 ธันวาคม 2554
 
เลื่อนวันสอบข้อเขียน ฯลฯ โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท  ข่าวเมื่อ 25 ต.ค. 54
จากเดิมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2554

 
รับตรง ม.พระจอมเกล้า่ธนบุรี เปลี่ยนกำหนดการอีกแล้ว!!!
  ข่าวเมื่อ 19 พ.ย. 54
รับตรง GAT PAT สมัครได้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554

 


เลื่อนประกาศผล รับตรงสถาปัตย์ ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 18 พ.ย. 54
วันประกาศผลสอบข้อเขียน เป็นวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554

 


ขยายเวลารับสมัคร รับตรง เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์  ข่าวเมื่อ 18 พ.ย. 54
รับถึง 31 ม.ค.55
รับตรงจิตกรรมฯ ศิลปากร เปลี่ยนกำหนดการ  ข่าวเมื่อ 18 พ.ย. 54
สอบ 14-15 ม.ค.55
รับตรง ม.อ. ยกเลิกใช้้ GAT PAT  ข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 54
แจ้งรายละเอียเพิ่มเติม 25 พ.ย. นี้
รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) เปลี่ยนแปลงกำหนดการ  ข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 54
เปิดรับสมัครวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2555

ขยายเวลาการรับสมัครสอบ ONET ระดับเทียบเท่า ม.6  ข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 54
ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2554
BMIR รัฐศาสตร์ มธ. ขยายเวลารับสมัคร  ข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 54
รับถึง 30 ธันวาคม 2554
ขยายเวลาการรับสมัคร โควตาวิศวฯ ม.เกษตร  ข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 54
ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2554

เลื่อนสอบข้อเขียน ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54
เป็นวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555

รับตรง จุฬาฯ อินเตอร์  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54
รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ -9 มีนาคม 55
เลื่อนสอบ ศูนย์ทดสอบฯ จุฬาฯ  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54ตารางสอบทักษะใหม่ โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54
สอบในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2554


ตารางสอบรับตรง ม.ธรรมศาสตร์  ข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 54
จัดสอบในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2554

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปี 55  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – 3 กุมภาพันธ์ 2555
เลื่อนรับสมัคร วิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ปี 55  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
 

ขยายการรับสมัครและเลื่อนสอบทุนรัตนมงคล ม.หอการค้าไทย  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
 
มศว. เลื่อนประกาศผลสอบตรง  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
ขั้นที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ประกาศผลสอบ ขั้นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2554

เลื่อน!! ทดสอบความสามารถพิเศษดนตรี ม.เกษตร  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด
รับตรงม.บูรพา ยกเลิกใช้ GAT PAT  ข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 54
เริ่มรับสมัครระหว่าง วันที่ 23ธ.ค. 54 - 15ม.ค. 55

รวมโครงการเลื่อน ม.เกษตรศาสตร์  ข่าวเมื่อ 10 พ.ย. 54
 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตรง มมส. ปี 55  ข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 54
เลื่อนสอบสัมภาษณ์ รับเพิ่มพิเศษ วิศวะ ม.ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 54
แจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2554
ขยายเวลาการรับสมัคร คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 54
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 25 มกราคม 2555


เพิ่มเวลารับสมัคร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบังฯ ปี 55  ข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 54
ขยายเวลารับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบังฯ ปี 55  ข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 54
กำหนดการใหม่รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2554

ขยายเวลารับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบังฯ 55  ข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 54
เลื่อนกำหนดการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

เลื่อนกำหนดการโครงการ พสวท. โครงการเพชรสนามจันทร์ ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 31
 

เลื่อนวันรับสมัคร ม.หัวเฉียว  ข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 54
เปิดรับสมัคร 7 พ.ย. 2554

เลื่อนกำหนดการ รับตรงผู้มีความสามารถทางดนตรี ม.เกษตรฯ  ข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 54
ขยายเวลารับสมัครถึง 25 พฤศจิกายน2554


เลื่อนกำหนดการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบังฯ  ข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 54
ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554


กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะ  ข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 54
เลื่อนเป็นสอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555
เลื่อนสอบ GAT PAT ,ขยายเวลารับสมัครวิชาสามัญ  ข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 54
สอบวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2554
โควตา ม.มหิดลทาง ขยายเวลาการรับสมัคร  ข่าวเมื่อ 28 ต.ค. 54
รับสมัครถึง 30 พ.ย. 54
รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ม.ศิลปากร  ข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 54
รับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2554
รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปี 55  ข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 54
รับสมัครระหว่างวันที่ 1พฤศจิกายน 2554 – 20 ธันวาคม 2554
 
เลื่อนวันสอบข้อเขียน ฯลฯ โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท  ข่าวเมื่อ 25 ต.ค. 54
จากเดิมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2554

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น