โควตาเด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์ ขยายเวลาสมัคร

UploadImage

ขยายเวลาสมัครโควตาเด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

         โควตาส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ขยายวันที่รับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554

คุณสมบัติ
         เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 ,8 , 9 , 10 จังหวัดต่อไปนี้ สิงห์บุรีลพบุรี  อ่างทอง  ชัยนาท  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร โดยต้องมี GPAX และ GPA  5 ภาคเรียน ตามที่แต่ละคณะกำหนด 

คณะที่รับเข้าศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะเกษตร กำแพงแสน


ขยายวันที่รับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554


วิธีการสมัคร
โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่ http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_moral/   และพิมพ์ใบสมัครเพื่อส่งผ่านโรงเรียนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคัดเลือก

 

ติดต่อสอบถาม
กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1  หมู่  6  ถ.มาลัยแมน  ต. กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Website
กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) (http://esd.psd.kps.ku.ac.th)
Website  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  (http://www.kps.ku.ac.th )
Website 
การสมัคร  http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_moral/ 
โทรศัพท์  0-3428-1095-6  ต่อ 106,108
โทรสาร   0-34281097