รับตรงแพทย์แผนไทย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา


UploadImage

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยแล้ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตการแพทย์แผนไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ม.ค. 2555โดยผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์ และสอบวัดความรู้ในแต่ละรายวิชา

กำหนดการ

เปิดรับสมัครถึง 20 มกราคม  2555
สอบข้อเขียน วันที่ 28 - 29  มกราคม  2555
ประกาศผล วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์

1. อ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย   เบอร์ติดต่อ  085-213-2910
2. อ.จตุพร พนัสโณทัย     เบอร์ติดต่อ   089-744-5110
3. อ.เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์   เบอร์ติดต่อ   085-730-6957
4. อ.สุชาดา มานอก         เบอร์ติดต่อ   083-612-3030
5. อ.สุภรัตน์ ดวนใหญ่      เบอร์ติดต่อ   089-744-5110


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
http://sci.bsru.ac.th/registers.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น