รับตรง มศว. ผู้ผ่านผลสอบข้อเขียน ให้ไปทดสอบขั้นที่ 2UploadImage

    ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ สอบผ่านข้อเขียนขั้นที่1 โครงการสอบตรง มศว. ประจำปีการศึกษา 2555 ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อดังกล่าว

เข้าสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ ทดสอบทางจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์  สอบสัมภาษณ์วิชาการ สอบภาคปฏิบัติ ขั้นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554
 
UploadImage


 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
0-2649-5000 ต่อ 5716 และ 5665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531      
http://admission.swu.ac.th/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น