รับตรง ม.ราชภัฏเลย ภาคปกติ 2555UploadImage


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)  ปีการศึกษา 2555
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์ดอนบม) ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน     
      
                   

วิธีการสมัคร
1. สมัครผ่านทางโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม  2554  ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน และสมัครกับอาจารย์แนะแนวหรือผู้ที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับ สมัคร              

2. สมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม  2554  ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน   สมัคร ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. สมัครทางไปรษณีย์ ในระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม  2554  ให้ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41126 - 41132 , 0-4281-3060  หรือ  http://www.lru.ac.th/html/index.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น