ขยายเวลารับสมัคร เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร


UploadImage
 

เนื่องการเลื่อนการสอบ และประกาศผลสอบ GAT /PAT  ครั้งที่ 1/2555 ทำให้โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รอบแรก) มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT PAT  ต้องเลื่อนกำหนดการออกไปอีกครั้ง หลังจากที่มารเลื่อนไปแล้วครั้งหนึ่ง  โดยขยายวันรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2555

องค์ประกอบในการพิจารณาการคัดเลือก  GAT 20 %  PAT  1 30 %  PAT 2 50%

กำหนดการสอบคัดเลือกใหม่
เปิดรับสมัคร  15 สิงหาคม 2554 – 20 มกราคม 2555 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  3 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์  11 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา 14 กุมภาพันธ์  2555
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์/โทรสาร   034-219-360     

http://www.eng.su.ac.th/biotweb/index.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น