รับตรง มอ. 14 จังหวัดภาคใต้ เปลี่ยนแปลงกำหนดการ

UploadImage         
 
         สำหรับน้องๆ ที่สมัครรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ไว้ วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการและเกณฑ์ รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 มาฝากค่ะ

กำหนดการที่เปลี่ยนไปจากเดิมดังนี้ค่ะ
1. นร.ทดลองเลือกคณะ/สาขา ทาง www.entrance.psu.ac.th  วันที่ 13-16 ธันวาคม 2554
2. นร. เลือกคณะ/สาขา (สมัครจริง)ทาง www.entrance.psu.ac.th  วันที่ 20-27 ธันวาคม 2554
3. ชำระเงินค่าเลือกคณะ/สาขา ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ วันที่ 20-29 ธันวาคม 2554
4. ประกาศข้อมูลการเลือกคณะ/สาขา ผ่านทางเว็บไซต์ ให้นักเรียนทราบ  วันที่ 27-31 ธันวาคม 2554
5. ประกาศชื่อแพทย์ชนบท วันที่ 7 มกราคม 2554

UploadImage 

 


ส่วนวิชาและเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการคัดเลือกรับตรงนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 (ปรับปรุงวันที่ 21 พ.ย. 2554) ดังนี้ค่ะ
 
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6. มหาวิทยาลัยพายัพ
7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขต จันทบุรี)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่เว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th  
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น