ทปอ.ยันไม่เลื่อนแอดมิชชั่นส์กลางUploadImage 

ทปอ.ยันไม่เลื่อนแอดมิชชั่นส์กลาง คงไว้จีพีเอเอ็กซ์ 20 % โอเน็ต 30% แกต 10-50 % และแพต 0-40 %ส่วนปฎิทินแอดมิชชั่นส์ยังคงไว้เช่นกัน

         ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นส์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ. ) เปิดเผยว่าในวันที่ 2 ธ.ค. 54 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ทปอ.จะจัดสัมมนาเรื่อง การปรับสัดส่วนองค์ประกอบแอดมิชชั่นส์ ปีการศึกษา 2556 เพื่อสรุปว่าแต่ละคณะต้องการปรับสัดส่วนองค์ประกอบใดบ้างเพื่อให้สามารถคัดเด็กได้ตามที่คณะต่างๆ ต้องการ

         "จะเป็นการปรับเล็กเท่านั้น 4องค์ประกอบหลักคงไว้เหมือนคือ1.คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย(จีพีเอเอ็กซ์ ) คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพพรือแพตทั้งนี้ถ้าจะมีการปรับองค์ประกอบแอดมมิชั่นกลางทปอ.จะยังคงยึดหลักการเดิมคือการแจ้งล่วงหน้า 3 ปี เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัว "ผศ.ดร.พงษ์อินทร์กล่าว

         ทั้งนี้สัดส่วนแอดมิชชั่นส์กลาง ปี 2555 คงไว้คือ จีพีเอเอ็กซ์ 20 % โอเน็ต 30% แกต 10-50 % และแพต 0-40 % ส่วนปฎิทินแอดมิชชั่นส์ยังคงไว้ เช่นกันจำหน่ายระเบียบการ วันที่ 4-20 เม.ย. 55 รับสมัคร วันที่ 11-20 เม.ย. ชำระเงิน 11-24 เม.ย. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7 พ.ค. 55 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 21 พ.ค. 55 อย่างไรก็ตาม ทปอ. จะไม่เลื่อนแอดมิชชั่นส์กลางเพราะถ้าเลื่อนจะมีผลต่อการเปิดภาคเรียนด้วย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น