โควตาพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมฯ มฟล.UploadImage
 

โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)


สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นด้านต่างๆ เป็นนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง ในโครงการความร่วมมือการสร้างบุคลากรพร้อมทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงานจริงระหว่างเรียนและมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น MFEC Group เป็นต้น หลังจากสำเร็จการศึกษา


คุณสมบัติ :เป็นนักเรียน สายวิทย์-คณิต  และศิลป์คำนวณ  ที่มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.25  มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นด้านต่างๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เป็นต้น

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่ 14  พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  29 ธันวาคม 2554
สอบสัมภาษณ์   7 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 11 มกราคม 2555

โครงการนี้ เป็นโครงการที่น่าสนใจมากทีเดียวเลยนะคะ เพราะน้องๆจะได้มีโอกาสฝึกงาน และทำงานจริงระหว่างเรียน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานทำหลังจบการศึกษาได้มากขึ้น สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวนะคะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเลขโทรศัพท์  053-916741-2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น