ค่ายสู่รั้วหมอยาครั้งที่ 9 คณะเภสัชฯ ม.สงขลานครินทร์UploadImage

 
          ทางสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทาโครงการค่ายสู่รั้วหมอยาครั้งที่ 9” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบระบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรมช่วยประชาสัมพันธ์เปิดบทบาทและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งยังเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2555

ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 150 คน
2. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 130 คน
3. อาจารย์/วิทยากร 5 คน

กำหนดการ
1. ระยะเวลาเตรียมงานวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 - 11 มีนาคม 2555
2. ระยะเวลาจัดกิจกรรมวันที่ 12-16 มีนาคม 2555

 
ส่งใบสมัครที่ 
สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ปณ.7ต. หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112ภายในวันที่ 10มกราคม 2555 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์)


หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ :
นศภ.ถิรวัฒน์ ประยืนยง (พี่กรีน) หมายเลขโทรศัพท์ 089-6597598
นศภ.ชานน สุภาพ (พี่นน) หมายเลขโทรศัพท์ 087-5434315
หรือที่เฟสบุค ค่ายสู่รั้วหมอยาครั้งที่9 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น