รับตรงโครงการพิเศษ สอวน. คณะวิศวฯ มข.

UploadImage


อีกหนึ่งโครงการ สำหรับน้องๆคนเก่ง ที่ผ่ายค่าย สอวน. ค่าย 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา ในโครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555   เปิดรับสมัคร วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2554  ค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- GPAX  5 ภาคเรียน  และ GPA  รายวิชา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1ภายใต้โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
- เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาค จำนวน 15 ศูนย์ หรือศูนย์กรุงเทพฯ จำนวน 6ศูนย์ภายใต้โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยา ศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

กำหนดการ รับสมัคร
1. กำหนดส่งใบสมัครและรับสมัคร
วันที่  1 - 30  พฤศจิกายน 2554 : สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ในวัน และเวลาราชการ
หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ www.en.kku.ac.th/olympic

วันที่  16 ธันวาคม 2554 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

2. กำหนดวันคัดเลือก
             วันที่ 23 ธันวาคม 2554 : คัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์  ที่ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. การประกาศผลการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
             วันที่ 30 ธันวาคม 2554 : ผ่าน web ที่ www.en.kku.ac.th/olympic


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
งานบริการการศึกษา ชั้น 7ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
EMAIL : maam_suda@hotmail.com
โทรศัพท์ 043-362145ต่อ 712

http://www.en.kku.ac.th/olympic/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น