เผย 4 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

UploadImage

เผย 4 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

          จากกรณีที่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)มีนโยบายไม่สนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแต่ถ้ามหาวิทยาลัยใดมีเหตุผลและต้องการออกนอกระบบ ให้เสนอเรื่องมาพิจารณาเป็นรายไปรศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จึงได้ทำหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัย 14 แห่ง ที่ได้ส่งร่างพ.ร.บ.ออกนอกระบบมาที่สกอ.ว่ายังยืนยันออกนอกระบบหรือไม่จนถึง ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่ยืนยันกลับมาแล้วว่าจะออกนอกระบบระบบ จำนวน 4 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

          ทั้งนี้สำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอรอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกนอกระบบอีกครั้งสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอยกเลิกร่างดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า ขอนำร่างกลับไปปรับปรุงใหม่ส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอฟังนโยบายจากรัฐบาลอีกครั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอชะลอร่างออกไปก่อน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไม่ส่งเรื่องกลับมา ทั้งนี้สกอ.จะทำหนังสือแจ้งไปยังรมว.ศธ.เร็วๆนี้ว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างขอ ยืนยันออกนอกระบบพร้อมเหตุผล เพื่อรมว.ศึกษาธิการพิจารณาและเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาขอสภาผู้แทนราษฎร
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น