มหา'ลัยเลื่อนเปิดเทอม เป็นเดือนมกราคม ปีหน้ามหาวิทยาลัยโดนน้ำท่วมเลื่อนเปิด เทอมเป็นเดือน ม.ค.55 ส่วนจุฬาฯ-มศวรอดูท่าทีเพราะน้ำยังไม่เข้า แต่คาดต้องเลื่อนเปิดเทอมด้วยเช่นกันเพราะบ้านของนศ.และพนักงานประสบอุทกภัย เหมือนกัน

          นายพินิติ รตะนานุกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 71 แห่ง, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เข้าร่วมประชุม ว่าที่ประชุมมีมติเห็นตรงกันให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไปพิจารณากำหนดเปิดภาค เรียนเองได้เลยตามสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่ แต่ต้องเปิดเทอมหลังวันที่ 21 พ.ย.ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศเลื่อนให้ รร.ในสังกัดสพฐ.ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย

          ทั้งนี้พบว่ามีหลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนไปเป็นช่วงเดือน มกราคม 2555 แล้วอาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.)และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกท.) ที่ได้รับผลกระทบมากและไม่สามารถสูบน้ำออกจากมหาวิทยาลัยได้ เพราะอยู่ติดกับพื้นที่ชุมชนต่างๆดังนั้นจึงต้องรอดูจนกว่าสถานการณ์น้ำจะ แห้งลง

          รวมทั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.), มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีรวมถึงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบมากได้เลื่อนไปเปิดเทอมในเดือน ม.ค.55 ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตรซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเร็วๆ นี้ก็คาดว่าจะเลื่อนไปเปิดเทอมในเดือน ม.ค.เช่นกัน โดยเฉพาะจุฬาฯซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาได้รับผลกระทบจำนวนมาก อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลการเปิดเทอมได้ทางเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่และเว็บไซต์ของ สกอ.www.mua.go.th

          รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวอีกว่าในส่วนของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ กลาง หรือแอดมิชชั่นยังยืนยันกำหนดเดิมคือคัดเลือกในช่วงเดือน เม.ย. ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบเพราะนักเรียนส่วนใหญ่เรียนจบชั้น ม.6 แล้วแต่อาจจะมีปัญหาบ้างในส่วนของโรงเรียนสาธิตที่ต้องเปิดเทอมตาม มหาวิทยาลัยส่วนการสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ก็เห็นตรงกันว่าจะไม่เลื่อนอีกแล้วเพราะหากเลื่อนไปอีกจะต้องปรับปฏิทินการ ศึกษาครั้งใหญ่เลย.
ขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น