รวมโครงการเลื่อน ม.เกษตรศาสตร์

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเลื่อนกำหนดการต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม หลายโครงการ ดังนี้

8 พ.ย. 54      เลื่อน          คณะเกษตร มก. ขอเลื่อน การรับสมัคร "โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตรประจำปีการศึกษา 2555" ไป จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 หรือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลายและจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อ ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล 08-7748-9977 หรือ pnmas@hotmail.com
                  
8 พ.ย. 54      เลื่อน          ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก. ขอเลื่อนวันเปิดอบรมภาษาและวันทดสอบ ข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับ หลักสูตร Conversation and Business ของโครงการอบรมภาษาอังกฤษ จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                  
6 พ.ย. 54      เลื่อน          การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา การสอบสัมภาษณ์ โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                  
6 พ.ย. 54      เลื่อน          วัน เวลา การสอบสัมภาษณ์ นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 4 ที่สมัครรับทุนการศึกษา จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                  
4 พ.ย. 54      เลื่อน          การรับสมัครโครงการรับนัก เรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จากวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2554 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                  
4 พ.ย. 54      เลื่อน          การรับสมัครโครงการส่งเสริม โอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 จากวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2554 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                  
4 พ.ย. 54      เลื่อน          การรับสมัครโครงการส่งเสริม โอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2555 จากวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2554 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                  
4 พ.ย. 54      เลื่อน          การประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะทางวิชาการและทักษะทางกีฬา โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์  0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
http://www.ku.ac.th/newdesign/hilight_detail.php?highlightID=173

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น