ขยายเวลาการรับสมัคร คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

UploadImage

จากที่คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง และ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย เดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2555  ซึ่งตามกำหนดการเดิม จะมีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันที่ 24 ธันวาคม 54  แต่เนื่องจาก สทศ.มีการประกาศการเลื่อนสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 ให้มีการจัดสอบในวันที่ 24-27 ธันวาคม 54 ทำให้ คณะโบราณคดี ต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัคร ทั้ง2โครงการดังนี้ค่ะ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง
ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 25 มกราคม 2555
ผู้สมัครสามารถส่งคะแนนสอบ GAT หรือ PAT ได้ตั้งแต่ 31 มกราคม 2555 -  20 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
ขยายเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่1 พฤศจิกายน– 7 ธันวาคม2554
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันที่ 28 ธันวาคม 2554
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันเสาร์ที่7 มกราคม2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 มกราคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2224 7684
โทรสาร 0 2226 5355
http://www.archae.su.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น