รับตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้

UploadImage
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครโครงการรับตรง ประเภทสอบคัดเลือก ในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  จำนวน 15 คน

คุณสมบัติ เป็นนักเรียนชั้น ม.6 สาย วิทย์-คณิต  หรือสายศิลป์ คำนวณ และนักเรียนสายอาชีพ (ปวช.) ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่มี GPAX  4 ภาคเรียน 2.50

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2554
สอบคัดเลือก  15 มกราคม 2555 (สอบปฏิบัติความถนัดเฉพาะสาขา และสอบสัมภาษณ์)
ประกาศผลการคัดเลือก  1 กุมภาพันธ์  2555
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนประมวลและรับเข้า
โทร.053-875375, 053-875379
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/index.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น