รับตรงจิตกรรมฯ ศิลปากร เปลี่ยนกำหนดการ

คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการนักเรียนดีทางศิลปะ โครงการผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ และโครงการสอบตรง  เนื่องจากปัญหาอุทกภัยค่ะ รายละเอียดแต่ละโครงการมีดังนี้
 
  UploadImage
UploadImage
UploadImage
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนน หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์  0-2221-0820, 0-2225-8991 หรือ 0-2623-6115-22 ต่อ 11309,11326,11347,11990 และ 11939
โทรสาร  0-2225-8991      

http://www.psg.su.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น