ยอดสมัครสอบ 7 วิชาสามัญเฉียดแสนห้าหมื่นคนUploadImage

         รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า  จากที่สทศ.ได้เปิดรับสมัครทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆนำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ประจำปีการศึกษา 2555 ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 148,717 คน แยกเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า 140,864 คน และผู้จบชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าไปแล้ว หรือ เด็กซิล 7,853 คนโดยจำแนกตามรายวิชา ดังนี้

วิชาภาษาไทย 145,617 คน
สังคมศึกษา 145,616 คน
ภาษาอังกฤษ 146,290  คน
คณิตศาสตร์ 136,994 คน
ฟิสิกส์  95,796 คน
เคมี 95,607 คน
และ ชีววิทยา 96,874 คน

         ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 23 ปี จนถึงอายุมากที่สุด 53 ปี อย่างไรก็ตามยอดสมัครรับตรงถือว่า สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะมีประมาณ 40,000-50,000 คน ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากหลายมหาวิทยาลัยต้องการใช้คะแนนดังกล่าวและเป็นการสอบครั้งแรกจึงทำให้มีผู้อยากมาทดลองข้อสอบ

 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น