แจกฟรี!!! 30ทุนป.ตรี วิศวฯ ภาคภาษาอังกฤษ มธ.
ทุนฟรีดีๆ มีในโลก ที่นี้เท่านั้น!!! 
Thammasat English Programme of Engineering (TEPE)

สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ ในประเทศไทยเราก็มีที่นี้เลย โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 นี้ ทางโครงการฯ แจกทุนเรียนฟรีจำนวน 30 ทุน แบ่งเป็น
1. ทุนเต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนได้รับยกเว้นค่าหน่อยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ (เทอมละประมาณ 78,000 บาท)
2. ทุนบางส่วน ผู้ได้รับทุนได้รับยกเว้นเฉพาะค่าหน่อยกิต (เทอมละประมาณ 50,000 บาท)

โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. มี 5 ภาควิชาดังนี้
1. Chemical Engineering
2. Mechanical Engineering
3. Electrical Engineering
4. Industrial Engineering
5. Civil Engineering

สนใจสมัครสอบ http://58.64.30.184/teptepe/admission
สอบถามเพิ่มเติม 087-325-2653

UploadImage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น