ทปอ.เตรียมถกสัดส่วนแอดมิชชั่น 56UploadImage
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานะประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ. วันที่ 2 ธ.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จะมีการหารือเรื่องการปรับสัดส่วนองค์ประกอบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2556 โดยเชิญคณบดีคณะต่าง ๆ หรือผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแอดมิชชั่นกลางมาร่วมประชุม เพื่อให้สามารถคัดเด็กได้ตามที่ต้องการ  ซึ่งจะเป็นการปรับเล็กเท่านั้น ขณะที่องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบจะต้องคงไว้เหมือน คือ 1. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (จีพีเอเอ็กซ์) คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต คะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพต ทั้งนี้ถ้าจะมีการปรับองค์ประกอบแอดมิชชั่นกลาง ทปอ. จะแจ้งล่วงหน้า 3 ปี เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัว
          "สำหรับองค์ประกอบและสัดส่วนแอดมิชชั่นกลาง ปี 2555 คงเดิม คือ จีพีเอเอ็กซ์  20% โอเน็ต 30% แกต 10-50% และแพต 0-40% ส่วนปฏิทินการแอดมิชชั่นกลาง คือ จำหน่ายระเบียบการ วันที่ 4-20 เม.ย. 55 รับสมัคร วันที่ 11-20 เม.ย. 55 ชำระเงิน วันที่ 11-24 เม.ย. 55 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7 พ.ค. 55 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 21 พ.ค. 55 ทั้งนี้ ทปอ. จะไม่เลื่อนแอดมิชชั่นกลาง มิฉะนั้นจะมีผลต่อการเปิดภาคเรียนด้วย" ผศ.ดร.พงษ์อินทร์กล่าว.
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น