เลื่อนรับสมัคร วิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ปี 55

UploadImage

วิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชนก เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

         ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ขอเลื่อนการเปิดรับสมัครระบบรับตรง เนื่องมาจากทางสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติประกาศเลื่อนการสอบ GAT และ PAT ดังนี้

1.  เลื่อนการเปิดรับสมัครจากวันที่ 2-10 มกราคม 2555  เป็นประมาณปลายเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2555  (สำหรับวันที่กำหนดแน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

2.  ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 จนถึงวันปิดรับสมัครดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น