กำหนดวันสอบใหม่ รับตรงเภสัชฯ ม.ศิลปากร 55

ประกาศ (ฉบับที่ 4) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สอบตรง (Direct Admissions)

UploadImage
 
         ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีการสอบตรง (Direct Admission) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้น
 
 
         บัดนี้ คณะฯ ได้กำหนดวันสอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือวันที่ 14 - 15 มกราคม 2555 ในการนี้ ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 มกราคม 2555 

         และหากผู้สมัครสอบท่านใดไม่สามารถเดินทางมาสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ ทางคณะฯ อนุญาตให้ทำเรื่องขอคืนเงินได้ โดยกรอกแบบคำร้องขอคืนเงิน (ดาวน์โหลด) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น