ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 8 ม.ขอนแก่น


UploadImage

         ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขี้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2554 รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 180 คน

เปิดรับสมัคร
วันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน2554
สมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พี่นั่ม 0801587900
พี่มิ้น 0868743713
พี่กระโดด 0860933002
Fanpage : ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ ๘ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นwww.facebook.com/SanFunEDKKU
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น