รับตรง ม.แม่โจ้ เพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ในโครงการ รับตรงตามความต้องการของคณะ โดยนักเรียนที่สมัครในโครงการนี้จะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์  ในวันที่ 7-11มีนาคม 2555

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะวิศวกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมอาหาร
คณะเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

คุณสมบัติ :เป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

เปิดรับสมัคร  1-30 พฤศจิกายน  2555   
                            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนประมวลและรับเข้า
โทร.053-875375, 053-875379
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/index.aspx

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น