รับตรงรอบพิเศษ มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร สำหรับผู้ประสบอุทกภัย

UploadImage

         คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบตรง นักศึกษาใหม่รอบพิเศษ สำหรับน้องๆ ที่ประสบอุทกภัยไม่สามารถมาสอบในวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมาได้ จำนวน 29 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

สาขาวิชาและจำนวนรับ
-สาขาวิชาการออกแบบภายใน จำนวน 2 คน
-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 4 คน
-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 คน
-สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา จำนวน 5 คน
-สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 5 คน
-สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 5 คน
-สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
          เป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2555 และได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาสอบในระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2554 ได้
สำหรับผู้สมัครที่ประสบอุทกภัยและได้ยื่นคำรองขอรับเงินคืนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินคืน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอยืนยันสมัครสอบรอบพิเศษได้

การสมัคร
-เข้าเว็บไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th เพื่อแจ้งความประสงค์ยืนยันการสมัครเข้าสอบคัดเลือกฯรอบพิเศษ ในระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2554
-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวสอบวันที่ 10 มกราคม 2555 ที่ http://www.decentrance.su.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0-2221-5874

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น