มศว เปิดเทอม 13 ธันวาคม 54
         มติที่ประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ฝ่ายมัธยม และ ปทุมวัน) 

- กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554


- ลงทะเบียนเรียน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และเพิ่มลดรายวิชา 19-24 ธันวาคม 2554 

- ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 5614 และ 5662


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น