ประกาศผลสอบ มศว 2555

ตรวจดูรายชื่อผู้สอบข้อเขียนได้ที่ http://admission.swu.ac.th/
วันที่ 24 พ.ย.54 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. (ดูขั้นตอนการดูประกาศผลที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540075.pdf)
และสามารถดูรายชื่อผู้สอบได้ที่ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี บริเวณกองบริการการศึกษา
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 24 พ.ย.54
กรุณาอ่านประกาศผลสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้สอบได้
ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบฯ ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554
รายละเอียด วันสอบสัมภาษณ์ http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540077.pdf

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ24.11.54

    เน็ตล่มหรอครับ??

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ24.11.54

    ทำไมเข้าไม่ได้อะ อยากรู้แล้วนะเนีย!!

    ตอบลบ