ทุนการศึกษาโตชิบา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 20 ทุน

UploadImage

         ด้วยกลุ่มบริษัทโตชิบ้า ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชาติจึงมีนโยบายที่จะ สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน - นักศึกษาให้กับท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาโตชิบาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 สำหรับปีนี้ บริษัทฯยังคงดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนกับโครงการ "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 ในระดับอาชีวศึกษาทุนละ 8,000 บาท และระดับอุดมศึกษาทุนละ 10,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเสนอแผนธุรกิจเพื่อประกอบการพิจารณา รับทุนการศึกษาดังกล่าว


รับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2554 นี้
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐณิชรัตนประภาพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์โตชิบา
โทร. 02-511-7710-12
โทรสาร 02-513-0305
E-mail :  Nuttanit.r@ttc.toshiba.co.th  หรือpr@ttc.toshiba.co.th
Website : www.toshiba.co.th
 FB: Toshiba 5 Green
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น