กทม.เลื่อนเปิด เทอมไปเป็น 1 ธ.ค.

กทม.เลื่อนเปิด เทอมไปเป็น  1 ธ.ค.  สอนชดเชยตอนเย็นหลังเลิกเรียน และวันเสาร์ ตลอด 11 สัปดาห์


 
( 15 พ.ย. )  นางทยา  ทีปสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่า ตนได้เห็นชอบให้เลื่อนการเปิดภาคเรืยนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ทุกโรงเรียนในสังกัดกทม. เป็นวันที่ 1 ธ.ค. และให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนชดเชยตามที่สำนักการศึกษาเสนอเพื่อความ ปลอดภัยของนักเรียนและลดปัญหาการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งเกิดความพร้อมในการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จากวันที่ 1 พ.ย.เป็นวันที่ 1 ธ.ค. ทำให้เวลาเรียนขาดหายไปรวมทั้งหมด 22 วัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนชดเชย เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้  1.ระดับประถมศึกษาให้สอนชดเชยตอนเย็นหลังเวลาเลิกเรียนปกติ 1 ชั่วโมง (14.30-15.30) ทุกวัน เป็นเวลา 11 สัปดาห์ และจัดสอนชดเชยในวันเสาร์อีก 11 วัน วันละ 5 ชั่วโมง (08.30 – 14.30 น.) 2. ระดับมัธยมศึกษาให้สอนชดเชยตอนเย็น หลังเลิกเรียนปกติ 1 ชั่วโมง (15.30-16.30 น.) ทุกวัน 11 สัปดาห์ และจัดเรียนชดเชยในวันเสาร์ 11 วัน วันละ 7 ชั่วโมง (08.30 -16.30 น.)

ขอขอบคุณ เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น