ศธ.เลื่อนเปิดเทอม รร.ในสังกัด 6 ธ.ค.

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ.ว่า ศธ.จะ ออกประกาศให้สถานศึกษาทุกสังกัดของศธ.ใน กทม.นนทบุรี ปทุมธานีและ 4 อำเภอในจังหวัดนครปฐมคือ สามพราน นครชัยศรี พุทธมนฑล และบางเลน เลื่อนเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติบางแห่งที่ขอผ่อนผันเปิดก่อนกำหนดดังกล่าว อย่าง ไรก็ตาม หากประเมินดูแล้วสถานศึกษาใน 4 จังหวัดนี้ยังไม่สามารถเปิดเทอมในวันที่ 6 ธันวาคมได้ ศธ.จำเป็นเคลื่อนทั้งระบบ ทั้งกำหนดเปิดภาคเรียนและกำหนดการสอบประเมินผลต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตด้วย เพราะวันที่ 6 ธันวาคมสุดท้ายที่จะสามารถเลื่อนเปิดเทอมได้โดยไม่กระทบกับการเรียนการสอน และการสอบ เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ให้สถานศึกษาจัดสอนเสริมในวันเสาร์และหลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อชดเชยเวลาเรียนที่เสียไป 
 
ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริการระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการประเมินปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมแล้วพบว่ามีหลายเขตพื้นที่การ ศึกษาที่สามารถเปิดภาคเรียนได้ทันในวันที่ 21 พ.ย.นี้ โดยเฉพาะโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้น้ำได้ลดลงเกือบเป็นปกติแล้ว เพราะฉะนั้นในเขตพื้นที่อยุธยาจะเปิดภาคเรียนได้ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ โดย สพฐ.จะจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่น้ำลดลงแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจหลังจากที่โรงเรียนได้ผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัยน้ำท่วมไป แล้ว และเพื่อแสดงให้เห็นว่าทางโรงเรียนพร้อมที่จะจัดการศึกษาต่อโดยทันที 
 
นายชินภัทร กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้เตรียมหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมร่วมซึ่งจะมีขึ้นวันพุธที่ 16 พ.ย. เวลา 16.00 น.นี้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพิจารณาถึงการเลื่อนเปิดภาคเรียนไปถึง เดือน ธ.ค.นี้นั้นจะต้องทบทวนถึงปฏิทินของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) หรือปฏิทินการรับนักเรียน ม.1,ม.4 และการสอบระบบ Admistion ด้วยหรือไม่ 
 
“ สพฐ.มีแผนเตรียมไว้เสนอในที่ประชุม สทศ.และทปอ.ในวันที่ 16 พ.ย.นี้แล้ว โดย สพฐ.ได้ประเมินว่าหากมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนไปถึงจุดไหนที่จะเป็นจุดตัดสิน ใจว่าควรจะเลื่อนการสอบ O-NET โดยสพฐ.ได้พิจารณาถึงชั่วโมงเรียนของนักเรียนว่ามีจำนวนชั่วโมงเรียนเพียงพอ กับการเรียนหรือไม่ หากให้มีการสอนชดเชยในช่วงเย็นและช่วงวันหยุด ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนเพียงพอและได้เนื้อหาสาระครบตามหลักสูตร นอกจากนี้ ยังได้ประเมินสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความพลิกผันกรณีที่ต้องเลื่อนเปิดเทอม หลังวันที่ 6 ธ.ค.นั้น ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะมีการปรับเลื่อนการเปิดเทอมและการสอบ O-NET และอยู่ในวิสัยที่จะสามารถเรียนชดเชยได้ทัน” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว
 
นางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปฎิ บัติราชการแทน ปลัด กทม. ได้สั่งการให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นวันที่ 1 ธ.ค.2554 และให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนชดเชยเพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตาม โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร
 
ทั้งนี้ ให้โรงเรียนทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษาให้สอนชดเชยตอนเย็นหลังเวลาเลิกเรียนปกติวันละ 1 ชม. (14.30-15.30น.) ทุกวันเป็นเวลา 11 สัปดาห์ และจัดสอนชดเชยในวันเสาร์อีก 11 วัน วันละ 4 ชม. (8.30-14.30น.) 2. ระดับมัธยมศึกษาให้สอนชดเชยตอนเย็นหลังเวลาเลิกเรียนปกติวันละ 1 ชม. (15.30-16.30น.) ทุกวันเป็นเวลา 11 สัปดาห์ และจัดสอนชดเชยในวันเสาร์อีก 11 วัน วันละ 7 ชม.(8.30-16.30น.)

ขอขอบคุณ breaking news

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น