Material Youth Camp#9 วิศวกรรมวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์

UploadImage
รายละเอียดของค่ายเยาวชนวัสดุครั้งที่ 9
ด้วยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นภาควิชาที่ยังใหม่อยู่จึงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักว่า ภาควิชามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง และอาจมีนักเรียนบางคนที่ชื่นชอบการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะเรียนทางด้านใดถึงจะตรงกับสาขาที่สนใจ ทางชุมนุมนิสิตวิศวกรรมวัสดุ จึงมีความประสงค์จะจัดค่ายเยาวชนวัสดุ เพื่อที่ต้องการจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเปิดโลกทัศน์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของภาควิชาว่ามีด้านใดบ้าง และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป
วัตถุประสงค์                                                                             
  1. เพื่อเปิดโลกทัศน์และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
  2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของวิศวกรรมวัสดุ, เทคโนโลยีของวัสดุเบื้องต้น
  3. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค้นพบว่าตนเองชอบที่จะเรียนในด้านไหน
  4. เพื่อให้นักเรียนและนิสิตภาควิชาที่เข้า ร่วมกิจกรรมรู้ว่ารายวิชาตาม หลักสูตรแต่ละสาขาที่นิสิตในภาควิชาต้องเรียนเป็นรูปแบบไหนและมีอะไรบ้าง
  5. เพื่อให้นักเรียนและนิสิตภาควิชาที่เข้า ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของMaterials Engineer เมื่ออยู่ในสายงานอุตสาหกรรมต่างๆ
การรับสมัคร
- การรับสมัครจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ชายหรือหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียน วิทย์-คณิต
มีความสนใจด้านวัสดุและงานทางด้านวิศวกรรม จำนวน 80 คน
ค่ายจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2554
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร —–> ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ( ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ )
ประกาศรายชื่อ       —–> วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554  (ผ่านทาง facebook ของค่าย และเว็บไซต์ของค่าย)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

http://mateyouthcamp9.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Mat_E-Camp-9/186616848065483
พี่หลุยส์ 085-2450191
พี่กานต์ 081-8154065
พี่หยก 081-4927050

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น