รับตรง มรภ.จันทรเกษม ปี 55

 
1. สมัครในโครงการเรียนดี

เริ่มรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 54 – วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 54
***โดยผู้สมัครติดต่อคณะวิชา ตามสาขาสังกัดที่ตนสนใจเพื่อขอรับแบบฟอร์มการสมัคร รายละเอียดกำหนดการ
ตรวจสอบสาขาที่สมัครที่ท่านสามารถสมัครได้จาก ที่นี่ (โครงการนี้รับเฉพาะนักศึกษาภาคในเวลา)

 
2. สมัครในโครงการปกติภาคในเวลาราชการ

เริ่มรับสมัคร
วันอังคารที่ 1 พ.ย. 54 – วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 54 แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ รายละเอียดกำหนดการ

 
3. สมัครในโครงการปกติภาคนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ)

เริ่มรับสมัคร
วันพุธที่ 1 ก.พ. 55 – วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 55 แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ รายละเอียดกำหนดการ

 
 
สาขาที่รับสมัคร รายละเอียดดังต่อไปนี้


ติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนการสมัคร
โทร 02-9426900 ต้องการสอบถาม กรุณาต่อ 
สอบถามข้อมูลด้าน วิชาการ หลักสูตร เนื้อหารายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์ ต่อ 5006 
คณะศึกษาศาสตร์ ต่อ 2005 
คณะวิทยาการจัดการ ต่อ 4005 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อ 3003 
คณะเกษตรและชีวภาพ ต่อ 6005 
สอบถามข้อมูลด้าน คุณสมบัติ กำหนดการ เวลาเรียน การเทียบโอน หลักฐานการสมัคร ต่อ 1212 
สอบถามข้อมูล แก้ปัญหาด้านเทคนิคการสมัคร on-line ต่อ 1978 
 
เว็บไซต์หลัก  http://admission.chandra.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น