ยื่นคำร้องเปลี่ยนสนามสอบGAT PAT ถึง28 ตค.นี้


จาก ที่ สทศ.ได้ประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555  ให้มีการสอบในวันที่ 19-20 ,26-27 เดือน พฤศจิกายนนั้น ขณะนี้ทาง สทศ. ใจดีได้เปิดโอกาสให้น้องๆที่กำลังประสบปัญหา อาจจะเนื่องด้วยปัญหาการเดินทาง ปัญหาน้ำท่วม หรืออาจด้วยเหตุผลอื่นๆ   ไม่สามารถเดินทางไปสอบยังสนามสอบเดิมได้ และมีความประสงค์จะเปลี่ยนสนามสอบการสอบ GAT/PAT   ให้สามารถยื่นคำร้องได้ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 นี้คะ   โดย สทศ. จะแจ้งผลการพิจารณาเปลี่ยนสนามสอบให้น้องๆทราบทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 54 เป็นต้นไป
 

 UploadImage
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น