รับตรง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ปี55

UploadImage

          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือ เทียบเท่า ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนรับไม่เกิน 30 คน

เปิดรับสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2554
 


***ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร  ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ http://www.vettech.ku.ac.th/vtdirect/?หน้าแรก,1


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8114,0-2579-0113 ต่อ 1043-6
โทรสาร 0-2579-8571

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น