รับตรง มศว. เลื่อนสอบสัมภาษณ์

มว. เลื่อนสอบสัมภาษณ

เนื่อง จากสถานการณ์ น้ำท่วม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แจ้งประกาศเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการรับตรง ขั้นที่ 1  เป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน  54  โดยมีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 และประกาศผลการสอบขั้นที่ 2  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554
 
 UploadImage
 UploadImage

 


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
0-2649-5000 ต่อ 5716 และ 5665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531      
http://admission.swu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น