โควตา ม.มหิดลทาง ขยายเวลาการรับสมัคร

จากการ ติดตามการเลื่อนการรับสมัคร และกำหนดการต่างๆของโครงการรับตรง ของแต่ละมหาวิทยาลัย  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ได้ทราบข่าวการแจ้งประกาศอย่างไม่เป็นทางการ จากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทาง Facebook  เนื่องจาก ฐานข้อมูลของเวป http://www.mahidol.ac.th/quota2012/ อยู่ ที่ ม.มหิดล ศาลายา ซึ่งขณะนี้บริเวณพื้นที่ศาลายา และมหาวิทยาลัยกำลังประสบปัญหาน้ำท่วม  ทำให้ม.มหิดลได้ปิดทำการชั่วคราว และส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการลงข้อ มูลขึ้นเวปโควตาอย่างเป็นทางการ  ซึ่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร จากกองบริหารการศึกษา  น้องๆสามารถติดตามข้อมูล ได้ที่ http://www.facebook.com/academic.mahidol โดย มีข้อมูลของ Cindy Boondireke (เชื่อถือได้ Works at กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล)  ที่จะทำการโพสประกาศไว้ที่  facebook ในเบื้องต้น แล้วทางมหาวิทยาลัยจะทำการประกาศทางเวปไซต์อีกครั้งค่ะ และขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาการรับสมัคร ระบบมหิดลโควตา รวมถึงการส่งเอกสารการสมัคร ให้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 54  นะคะ


UploadImage

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
http://facebook.com/
academic.mahidol

:: PI'16 :: MU QUOTA ADMISSION 2012
http://www.facebook.com/PIMU.Admission.Quota2012?sk=wall&filter=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น