รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

UploadImage

          คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปี การศึกษา2555 ดังนี้

วิธีการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.kcn.ac.th  โดยใช้คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2ครั้งที่ 1/2555, คะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2555 และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน จำนวน 160 คน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555

มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-241-6500 ถึง 9
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น