พระจอมเกล้าฯ 3 แห่ง ประกาศเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร

UploadImageUploadImageUploadImage

สถาบันพระจอมเกล้าฯ 3 แห่ง ประกาศเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันพระจอมเกล้าฯทั้ง 3 แห่ง ในเว็บไซต์ของสถาบันฯโดยมีข้อความดังนี้
         สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่วิกฤติในขณะนี้ ทำให้บัณฑิตมีความกังวลใจเกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตร
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการหารือกัน และเห็นพ้องกันว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ เพื่อให้บัณฑิตมีความสบายใจ จึงควรเลื่อนพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรออกไปก่อน สำหรับกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่แน่นอน ตัวแทน 3 สถาบันจะประสานกับสำนักพระราชวัง เพื่อกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป

         ดังนั้นขอให้บัณฑิตติดตามประกาศ แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อม และถ่ายภาพหมู่ และการแจกเข็มวิทยฐานะซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
         อนึ่ง สถาบันฯได้ดำเนินการจัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพ หากบัณฑิตต้องการเข้ามาถ่ายภาพ ก็สามารถดำเนินการได้ สำหรับการรับเข็มวิทยฐานะ บัณฑิตสามารถเข้ามารับได้ทุกวันเวลาราชการ

หมายเหตุ ประกาศเลื่อนเป็นทางการ จะนำเสนออีกครั้ง เนื่องจากเป็นข่าวด่วนจึงยังจัดทำประกาศไม่เสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น