รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สายการแปล จุฬาฯ

         ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต *สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) ภาษาอังกฤษ-ไทย รุ่นที่ 13 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
 
         แห่งแรกที่เปิดวิชาเทศานุวัตน์ (Localization) การดัดแปลงงานแปลให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดยร่วมมือกับบริษัท เอ็คโค่ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด 


***เปิดขายใบสมัครและรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม –2 ธันวาคม 2554
ติดต่อ: ศูนย์การแปลและการล่ามฯ ห้อง 1306 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี
 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2218-4634
หรือ http://www.arts.chula.ac.th/cti

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น