วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา รับสมัครรอบโควตา

UploadImage
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
เปิดรับสมัครเทอม 1/2555 แล้ว (โควต้า GPAX 4 เทอม)

พิเศษ!! สำหรับน้องๆ ที่เกรดเฉลี่ย 4 เทอม มากกว่า 3.00 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเท่านั้น
สำหรับน้องๆ ที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 ต้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ตามปกติ ค่ะ
สอบคัดเลือกวันที่ 18 ต.ค. 2554

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ปวช. หริอเทียบเท่า
- ผู้หญิงควรมีส่วนสูง 155 ซม. ผู้ชายควรมีความสูง 165 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักเป็นสัดส่วนกับส่วนสูงตามมาตรฐานสากล

เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครของวิทยาลัย (download ได้ที่ www.dtc.ac.th)
- สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(ใบ ร.บ.) จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบรับรองแพทย์ ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย (download ได้ที่ www.dtc.ac.th)
- ค่าสมัคร 500 บาท

การรับสมัครและการสอบคัดเลือก 
           ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน (ทุกสาขาวิชา สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์)  และการสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร
1. สมัครโดยตรงที่ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ หรือ ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท  โดยการโอนเงินเข้าบัญชี วิทยาลัยดุสิตธานี
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 198-0-85294-9
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  095-2-48283-1
  ** หมายเหตุ  กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของผู้สมัครมาทางโทรสารที่ศูนย์พัทยา (038) 488 933 / กรุงเทพฯ (02) 361 7806 และนำหลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานการสมัครต่างๆ มายื่นเพิ่มเติมในวันรายงานตัว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   www.dtc.ac.th
แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
เบอร์โทรศัพท์    +66 (0) 38 488 463-7
                          +66 (0) 38 488 930-2
Fax:     +66 (0) 38 488 933
อีเมลล์  marketing-pattaya@dtc.ac.th

แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์    +66 (0)2 361 7811-3
Fax:     +66 (0)2 361 7806
อีเมลล์  marketing@dtc.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น