ค่าย BIE Camp ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554

UploadImage


ค่าย BIE Camp ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 


มารู้จักกับวิศวกรรมชีวภาพ การบูรณาการของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิศวกรรม กลายเป็นศาสตร์สมัยใหม่ แต่อาจจะใกล้ตัวมากกว่าที่คิด

คุณสมบัติ  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ในคณะวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มสาขาทางการแพทย์ เทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

เปิดรับสมัครจนถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ประกาศผลวันที่ 14 ตุลาคม 2554

กิจกรรมค่ายมีในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2554

รับสมัครจำนวน 40 คน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

การส่งใบสมัครทำได้ 3 ทาง ทางอีเมล์ ไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตัวเอง รายละเอียดอยู่ใบสมัคร

ข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ คุณปิยนารถที่ piyanath.y@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น