ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการพิเศษ คณะวิทย์ มอ.

 UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร และ เลื่อนกำหนดการต่างๆออกไป  โดยรับสมัครถึงวันที่  4 พฤศจิกายน 2554  และโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ คือ
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
2. โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูงเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
3. โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการ มีรายละเอียดดังนี้
  UploadImage
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel 0-7428-8022    
http://www.sc.psu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น