รวมประกาศ! เลื่อนสอบ - เลื่อนเปิดเทอม ริมรั้วม.

       พิษน้ำท่วมยังคงกระจายไปในหลายพื้นที่ของไทย บ้านเรือน องค์กร นิคมอุตสาหกรรมต่างก็อ่วมไปตามๆ กัน ไม่เว้นแม้แต่สถาบันอุดมศึกษาที่น้ำค่อยๆ ทะลักล้นเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จนไม่สามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ วันนี้ ไลฟ์ ออน แคมปัส ขออัพเดทข่าวสารการเลื่อนเปิดเทอมและการเลื่อนสอบมาให้ทราบกัน

UploadImage
     
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกท.)
         ประกาศปิดวิทยาเขตรังสิตเนื่องจากน้ำท่วม จนถึงวันที่ 30ต.ค. 54และ ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือ ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ไปติดต่อดำเนินการด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ในวันที่ 27ต.ค. 54และ 1,2,3,7พ.ย. 54 (กำหนดเดิม)     
       สำหรับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว และจ่ายเงินแล้ว (Pre- Register) สามารถลงทะเบียนเพิ่มวิชา ทางระบบ On-Line ได้ ตั้งแต่วันที่ 26ต.ค. 54ส่วนนักศึกษาที่บ้านประสบภัยน้ำท่วม โปรดแจ้งขอผ่อนผันการลงทะเบียนที่ records_office@bu.ac.th ติดตามข้อมูลและสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียน 02-350-3500ต่อ 1551,1552,1553หรือ http://www.bu.ac.th


UploadImage
     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
         ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอม จาก 31ต.ค. 54เป็นวันที่ 14พ.ย. 2554ส่วนการลงทะเบียน และการชำระค่าหน่วยกิต/ค่าธรรมเนียม ยังคงตามกำหนดเดิม เนื่องจากนิสิตสามารถลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ต และชำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร


UploadImage
     
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         เลื่อนเปิดเทอมออกไปอีกจาก 26ต.ค. 54เป็น 7พ.ย. 54นอกจากนั้น ยังสั่งยกเลิกงานวันลอยกระทง ในวันที่ 10พ.ย. 54และเลื่อนงานจุฬาฯ วิชาการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-27พ.ย. 54ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
     


UploadImage

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.)
         ประกาศเลื่อนสอบไล่ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554จากเดิมที่กำหนดสอบในช่วง ปลายเดือน ต.ค. 54ให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 14-15, 21-22มกราคม 2555แทน รวมถึงส่วนภูมิภาคของนักศึกษาปริญญาตรี 43จังหวัดด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร.0-2310-8611หรือ www.ruac.th


UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
          ยังไม่มีประกาศเลื่อนเปิดเทอมอย่างเป็นทางการ ยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นระยะๆ ขณะนี้ยังใช้กำหนดการเดิม คือ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 19-28ต.ค. 54และเปิดเทอมในวันที่ 31ต.ค. 54หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


UploadImage
     
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
         ยังไม่มีประกาศเลื่อนเปิดเทอมอย่างเป็นทางการ กำลังดูสถานการณ์น้ำท่วม จะร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 21ต.ค. นี้ และจะประกาศให้ทราบต่อไป ติดตามได้ที่ http://goo.gl/BWQUG


UploadImage
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
         ประกาศการเลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2554โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดิมเปิดวันจันทร์ที่ 17ตุลาคม 2554เลื่อนเปิดวันจันทร์ที่ 31ตุลาคม 2554และ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เดิมเปิดวันอังคารที่ 18ตุลาคม 2554เลื่อนเปิดวันจันทร์ที่ 31ตุลาคม 2554สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา มจพ.โทรศัพท์. 0-293-2500ต่อ 1622-1635และติดตามข่าวสารได้ที่ http://goo.gl/x4zRp
     

UploadImage

กสพท.
         ออกประกาศเลื่อนสอบตรงแพทย์-ทันตแพทย์ จากเดิมที่กำหนดสอบวิชาเฉพาะในวันที่ 5พฤศจิกายน 2554เลื่อนไปเป็นวันที่ 25ธันวาคม 2554ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสนามสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบใหม่หลังวันที่ 15พฤศจิกายน 2554ต่อไป สามารถติดต่อสอบถามการสมัครสอบ กสพท.ปีการศึกษา 2555ได้ที่หมายเลข 0-2419-6446, 0-2419-6463เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-12.00น. และเวลา 14.00-16.00น. หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น