รับตรง ม.นเรศวร เลื่อนสอบสัมภาษณ์

UploadImage


ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2555
ขยายเวลาการรับสมัครถึง 16 ตุลาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 มกราคม 2555
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  31 มกราคม 2555

              
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2555
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็น วันที่ 30 ธันวาคม 2554
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  9 มกราคม 2555
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.admission.nu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น