คีนสคูล ติวานนท์ ช่วยภัยน้ำท่วม 1.MP4

1 ความคิดเห็น:

  1. งวดนี้ จำนวน 1,000 ขวด จากงวดแรก ประมาณ 500 ขวด เพื่อแจกจ่ายไปยังศูนย์พักพิง ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอบคุณเพื่อนบ้านแสนดี บ. FBS อินเตอร์ฯและำพนักงาน มาร่วมช่วยกัน

    ตอบลบ