ทุน สกว.สมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี2554

UploadImage

ทุน สกว. สมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี2554
 
          กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ประกาศรับสมัครทุนสกว.-สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ ปี 2554 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนศ.ปริญญาโทในงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ เน้นด้าน โลหการ การออกแบบ การจัดการอุตสาหกรรมและการตลาด ฯลฯ  โดยมีเงื่อนไขโดยสังเขป ดังนี้ 
 
          1. ลักษณะโจทย์วิจัยกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯหรือเป็นโจทย์ร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ
 
          2. ผู้เสนอโครงการต้องเป็นอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท
 
          3. การทำวิจัยต้องมีส่วนทำที่สถานประกอบการ เพื่อบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือ บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นนักศึกษาเป็นผู้ทำวิจัยเอง
 
          4. ระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน 18 เดือน ภายในวงเงิน 400,000 บาทต่อโครงการ

 
 
          ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการรับทุนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  หรือดูรายละเอียดจาก http://www.trfmag.org/  หรือโทร 086-441-7063, 02 326-4423

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น