สทศ.ไม่ขยายวันสมัครรับตรง


 
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้สัมภาษณ์กรณีการขยายเปิดรับสมัครทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อมหาวิทยาลัยจะนำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดม ศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า กำหนดการรับสมัครที่ สทศ. ประกาศทางเว็บไซต์ www.niets.or.th คือวันที่ 1-30 ต.ค.54  แต่เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยซึ่งสทศ.ได้ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้มีการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบกับการรับ สมัครมากนัก ดังนั้นขณะนี้จะยังไม่ขยายเวลาการรับสมัครออกไปเพราะยังพอมีเวลาอีกเกือบ ครึ่งเดือน

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลการรับสมัครรับตรง ณ วันที่ 11 ต.ค. ปรากฏว่ามี
ผู้สมัครแล้ว 77,337 คน ชำระเงิน 26,939 คน ซึ่ง จำนวนผู้สมัครถือว่ามากกว่าที่ประมาณการไว้ว่าน่าจะมีผู้สมัคร 4- 5 หมื่นคน แต่ทั้งนี้จะต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วจะมีผู้มาชำระเงินจำนวนเท่าใดถึงจะสรุป ได้ว่ามีผู้สมัครมากหรือน้อย ซึ่งขอย้ำกับผู้สมัครทุกคนว่าเมื่อสมัครแล้วจะต้องชำระเงินด้วยเพื่อให้การ สมัครสมบูรณ์

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้มีการแจ้งขอเลื่อนการสอบไล่ภาคเรียนที่ 1/2554 จากวันที่ 12–21 ต.ค. 54 เป็นวันที่ 1-10 พ.ย. 54 และงดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรทุกโครงการที่จะจัดการสอนวันที่ 12–21 ต.ค. 54 พร้อมทั้งเลื่อนการสอบโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้ สนามสอบ มธ. ศูนย์รังสิต คณะรัฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นวันที่ 17 ธ.ค. 54 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวันที่ 18 ธ.ค. 54 ส่วนสนามสอบ มธ.ศูนย์ลำปาง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวันที่ 18 ธ.ค. 54 สำหรับคณะอื่น ๆ กำหนดการสอบยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษามีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.             0-2564-4440      ต่อ 1603-6.

ขอขอบคุณ  เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น