รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ!! (2)

ตามติดกันต่อกับโครงการรับตรงที่มีการประกาศเลื่อนกำหนดการ  การรับสมัคร และรวมไปถึงการเลื่อนกำหนดการสอบ และกำหนดการอื่นๆ ในรวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ ตอนที่ 2 กันต่อนะคะ  ตอนนี้มีหลายๆมหาวิทยาลัยทยอยประกาศ ออกมาเรื่อยๆ มีมหาวิทยาลัยไหนประกาศเพิ่มบ้างไปดูกันค่ะ

 UploadImage  UploadImage UploadImageUploadImage UploadImage


รับตรงภาคตะวันออก ม.บูรพา เลื่อนรับสมัคร
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภท รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ  (ครั้งที่ 1) โดย เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเป็น  วันที่ 23 ธันวาคม 2554 – 15 มกราคม 2555โครงการพิเศษ ม.บูรพา เลื่อนกำหนดการ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับเข้าในโครงการพิเศษได้แก่ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  โครงการเพชรตะวันออก และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  โดยเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 54 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  12 พฤศจิกายน 2554ขยายเวลารับสมัคร รับตรง KMUTT
มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครการรับตรงโครงการต่อไปนี้
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเครียริ่งเฮ้าส์  ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 31มกราคม 2555
โครงการโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์   ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 22ธันวาคม 2554   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์  26ธันวาคม 2554  สอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน 12-14 มกราคม 2555เลื่อนสอบ รับตรง วิทยาลัยบริหารและการจัดการ ลาดกระบังฯ 55
โครงการรับตรงวิทยาลัยการบริหารและจัดการเลื่อนการสอบข้อเขียน จากวันที่  22  ตุลาคม  2554  ออกไปเนื่องจากปัญหาอุทกภัย ส่วนรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ นั้นจะแจ้งให้ทราบทาง  www.reg.kmitl.ac.th  ในวันที่  25  ตุลาคม  2554เปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการ วมว. ม.สงขลานครินทร์
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โรงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยหารกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับสมัคร โดยเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จากเดิมวันที่ 28 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 54 และมีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25  มกราคม 2555CU-TEP CU-SC CU-AAT ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศแจ้งเลื่อนการจัดสอบ วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2554 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงต้องเลื่อนการจัดสอบเป็นวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น